Начало ::--> Проекти


РЕКЛАМА

Banner
Проекти
План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година. PDF Print E-mail
Site Administrator   
Wednesday, 14 October 2020 07:28

План-програма за БДП за учебната 2020-2021 година

[1]. Интерактивни уроци по БДП (външен линк към сайта на Министерството)
[2]. График за провеждане на часовете по БДП  I-IV клас през 2020/2021 учебна година
[3]. План за обучението по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020/2021 година
[4]. Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата
[5]. График за провеждане на часовете по БДП V-XII клас през 2020/2021 учебна година
[6]. Инструктаж по Безопасност на движението по пътищата за учениците от СУ „П. К. Яворов“ –гр.Чирпан
[7]. Инструктаж  на учениците  от СУ “П. К. Яворов“-гр.Чирпан по безопасност на движението по пътищата през зимния период от годината
[8]. Набелязване на мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия (ПTП) с участието на деца за учебната 2020-2021 година

 

Last Updated on Wednesday, 14 October 2020 08:09
 
План-програма за БДП 2019/2020г. PDF Print E-mail
Site Administrator   
Thursday, 17 October 2019 09:19

План-програма за БДП 2020г.

План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДП
План-програма за БДППиши, когато пристигнеш
bwd 1/4 start stop 
fwd

План-програма за БДП в област Стара Загора за 2020 по направление 2 "Поведение на участниците в движението".

1. Поставят се кабинети по БДП за следващата учебна година.
2. Онлайн уроци и презентации се изготвят от учителите.
3. Отбелязва се 29 Юни, денят на БДП.
4. Осъществява се инструктаж за лятната ваканция, който следва да бъде проведен в последния учебен ден.

Основните акценти, които поставя РИО на МОН са в слайдовете (вж. картинките към материала).

Документи:

[1]. rd-16-5361.pdf Писмо РД-16-5361 от 15.06.2020г. на РИО на МОН - Стара загора до директорите на училища в област Стара Загора (Инициативи)

bdp2020bdp2020bdp2020bdp2020

Документи 2019г.

[1]. План за обучението по БДП за 2019/2020 учебна година. 
[2]. Комисия за обучението по БДП (Заповед №8)

 

 

Last Updated on Wednesday, 14 October 2020 07:28
 
Знаейки миналото, съхраняваме бъдещето PDF Print E-mail
Site Administrator   
Friday, 27 September 2019 07:20
first slide
strani
first slide
strani
bwd 1/2 start stop 
fwd

Знаейки миналото, съхраняваме бъдещето

През учебната 2019/2020 година СУ „П. К. Яворов” ще бъде координатор на проект , одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ „Knowing the past saves the future”.

В нашата ера на бързо-развиващата се технология, нямаме време да се обърнем назад и да погледнем към нашите корени. Те трябва да бъдат съхранени и предадени на нашите деца. Посредством децата ние искаме да предадем посланието, че ние трябва да научим повече за нашето културно наследство, да обогатим знанията си и да го съхраним и предадем на бъдещите поколения. Проектът се базира на традициите и обичаите на хората от различни страни и тяхото културно наследство.

Участниците ще се запознаят с разликите и приликите в историята, географията, икономиката и социалния живот на всяка страна – партньор в проекта, ще разберат колко е важно обучението и образованието, за да бъдат достойни граждани на Европа и за запазването на националното и културно наследство. Това ще им помогне да бъдат толерантни и да оценят и уважават културните разлики и специфика на другите страни.

Участниците в проекта са средни училища от България, Гърция, Турция,Румъния и Литва, а учениците са на възраст 14-19 години.

Планирани са 5 ученически мобилности по време на проекта за 2 години.

 

АстроСТЕМ

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “AstroSTEM is Cool”

Днешните ученици са утрешните лидери. Учителите, работещи в училище „П. К. Яворов’ са запознати с ползите и проблемите на икономиката, която се базира на глобализацията и познанията на 21 век и осъзнават, че научните и технологични иновации  стават все по-значими. За да се реализират успешно учениците в това общество е необходимо да се повишават уменията им, свързани със СТЕМ все повече и повече.

В проекта участват 5 партньорски училища – от България, Словакия, Италия, Турция, Полша.

Целите на проекта са:

- Да бъдат мотивирани учениците да изучават математика, физика, технологии,    като по този начин се реализират като учени, изследователи и инженери;

- Да  се осигурят на учениците повече източници за учене, да се разнообрази учебната им дейност,да се интегрират СТЕМ часове в учебните програми;

- Да се установи и развие партньорство между училищата, между учители и ученици;

Международното сътрудничество, преподаването и обучителните дейности ще развият потенциала на учениците и ще им предоставят възможността да видят пътищата за реализация в живота, които се откриват пред тях.

 

Здравословно хранене и движение за по-добро качество на живот

СУ „П.К. Яворов” ще участва като партньор в двугодишен проект, одобрен и финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ “Healthy eating and movement for a better quality of life”

Днес времето, което си разпределяме между дома и училището става все по – сериозна причина да пренебрегваме храненето. Храната е нашия незаменим  помощник да бъдем здрави, силни, да изглеждаме добре.

По данни на Световната здравна организация България е на пето място в Европа по затлъстяване при децата. 200 хил. българчета са с наднормено тегло, а 67 хил. страдат от затлъстяване.

Застоялият начин на живот, нездравословното хранене и липсата на физически упражнения на учениците представляват тревожен проблем, който е нараснал главно поради факта, че в последните години технологиите привличат вниманието на децата и те, вместо да играят навън, прекарват времето си пред компютърните екрани. Трябва да се отбележи и фактът, че родителите в наши дни са твърде заети, за да обърнат внимание, че хранителните навици на децта им са довели до повишаване на случаите на затлъстяване, а то причинява заболявания и се отразява отрицателно на психиката на подрастващите.

 

Цели на проекта:

- да се намали консумацията на fast food сред ученицитe;

- да се повишат знанията на учениците по отношение на принципите на здравословното хранене;

- да се повиши физическата активност на учениците;

- да се запознаят учениците с различните видове спорт в други европейски страни;

- да се подобрят уменията за комуникация на учениците на английски език;

- да се разменят идеи и добри практики с други европейски училища;

Партньори в проекта са 5 училища от различни страни: България, Естония, Испания, Полша, Турция.

 

 

erasm19erasm19

 

Last Updated on Friday, 27 September 2019 07:24
 
Стратегия за насърчаване и развитие на грамотността PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Thursday, 16 June 2016 22:06

DSC_0198
DSC_0201
DSC_0215
DSC_0227
DSC_0242
DSC_0252
DSC_0256
DSC_0261
DSC_0274
DSC_0320
bwd 01/10 start stop 
fwd

През изминалата учебна година учениците от Средно общообразователно училище „Пейо Крачолов Яворов“ работиха по Стратегията за насърчаване и развитие на грамотността. Екип от ученици и преподаватели в училище работиха и по проекта за изготвяне на  Литературна електронна карта. Чирпан е родното място на великия български поет Пейо Крачолов Яворов, патрон на нашето училище. Точно това беше и причината ние да включим в литературната електронна карта Пейо Крачолов Яворов. В тази връзка учениците посетиха къща музей „Пейо Яворов“ и изслушаха вълнуващия разказ на уредника на музея г-н Тодор Иванов, директор на Фондация „Яворов“.

Всяка година на патронния празник звучат стиховете на поета. През 2015 година учениците от СИП „Художествено слово“ представиха пред учениците от училище поетично интервю с Пейо Яворов. С много чувство и плам рецитаторите представиха страни от личността на поета – Яворов и неговата песен – неизменна спътница в живота, неговите мисли за Жената, за Любовта, Родината, за неговите хайдушки копнения, за най-голямата му болка – Македония. Поетичното слово бе придружено от акомпанимента на Даниела Дечева и от музикалните изпълнения на Деница Петрова, Даниела Дечева и Росица Тодорова. Рецитаторите бяха аплодирани бурно от развълнуваната публика.

По проекта учениците подготвиха и разработиха и презентации, които представят анализи на негови произведения. По-долу следват връзки към някои от тях. Можете да ги изтеглите и разгледате:

Поемата “Градушка” - Човекът пред лицето на бездушната природа

Маските и лицата в стихотворението "Маска" на Пейо Яворов

Любовта и любимата в творчеството на Яворов

"Заточеници"

Всяка година учениците участват и в литературния конкурс, посветен на поета „Онуй, що не гасне“.

 

literature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecardliterature-ecard

Last Updated on Thursday, 16 June 2016 22:42
 
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 PDF Print E-mail
Таня П. Манева   
Saturday, 22 March 2014 19:44

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


От 2012 година в СОУ „Пейо Крачолов Яворов“ гр. Чирпан стартира проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Той цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:

- Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

- Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

- Подобряване на материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

Със средства от проекта в училището са напълно обзаведени пет класни стаи с

ученически маси, столове, шкафове, преподавателско бюро и ламиниран паркет.

Във всички 16 класни стаи, където се помещават полуинтернатните групи е поставен нов ламиниран паркет, осигурени са шкафове, килими и дивани за отдих.

За заниманията по интереси и активен отдих и спорт за учениците са осигурени много спортни пособия:

- Волейболни мрежи

- Шведски стени

- Дюшеци за гимнастика

- Маси за тенис

- Скамейки

- Мини футбол тип „Джига“

- Врати за хандбал

- Баскетболни кошове

- Врати за футбол

За учениците от I до VII клас, включени в проекта, са осигурени различни

учебни пособия за подобряване на образователната среда: като флумастери, цветни моливи, акварелни бои, восъчни пастели, пластилин, скицници за рисуване, гланцови блокчета. Полуинтернатните групи разполагат и с различни видове настолни игри: „България – география и история“; „30 игри в1“; „Българските думи“; „Математика за деца“; „Съкровищата на България“; „Не се сърди човече“, „Шах и дама“; пъзели и други.

 

Всички игри и пособия ще се ползват от учениците и след приключването на проекта.

 

Last Updated on Saturday, 22 March 2014 19:51
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Търсене в сайтаАрхив

Най-четеното

Посетители

tumblr site counter
Посещения/Статистики

Първолачета

IPv6 Certification Badge for chvdr

Секции


Powered by SOU P.K. Iavorov - Chirpan. All Rights reserved. 2011-2013 Copyright, (c). http://support.chirpan.info. Designed by: Joomla themes prado Valid XHTML and CSS.